براکت تتا 5 آلومينيوم/ دام گردان / قاب محافظ ( ديواری/ بام/دکل ) ( Teta 5/Alu-L )  :

محصول شماره هشتاد و سه (83) ارتباط اصفهان : Teta 5/Alu-L (wall/roof/pole)

1-      محصول از لوله آلومينيوم سايز 5 ساخته شده است  .

2-      دارای بازوی ال در انتهای براکت  برای امکان نصب دوربين دام گردان يا قاب محافظ .

3-      عبور کابل از داخل براکت ( لوله سايز 5 )

4-      ارتفاع 170 سانت و 95 سانتيمتر فاصله از مرکز ( امکان نصب به صورت 70 سانتيمتر ارتفاع و 195 سانت بيرون زدگی هم وجود دارد .

5-      دارای پوشش رنگ مقاوم در برابر شرايط محيطی بيرونی ( پودری الکترواستاتيک / کوره ای )

6-      سبک ( عدم ايجاد لرزش برای دوربين ) .

7-      راه حلی مناسب برای نصب دوربين روی لبه ساختمان و دسترسی راحت به دوربين در زمان تعميرات و خدمات ( چرخش براکت از سمت بيرون ساختمان به سمت داخل )  

8-      با توجه به فاصله ايجاد شده با محل نصب امکان بهترين ديد برای دوربين و با کمترين نقطه کور را فراهم مي آورد .

9-       به همراه سه عدد بست اسپيد برای نصب براکت به ديوار .

10-  امکان نصب به ديوار با استفاده از Teta5-wall-mount-Box ( محصول 37 ) ميباشد ( انتخابی ) .

11-   مانت نصب پرچمی برای نصب براکت روی لبه ديوار  و بالای دکل موجود می باشد Teta-roof/pole-mount محصول 38 ( انتخابی ) .

12-   امکان استفاده از باران گير Ra-5615 برای پوشش اسپيد دام در اين براکت فراهم است ( انتخابی ) .

13-  وزن محصول حدود 3.5 کيلوگرم ميباشد .

----------------------------------------------------------------

تکنیکی
قابليت ويژه مانت نصب پرچمی برای نصب براکت بر روی لبه ديوار و دکل ( انتخابی ) و همچنين مانت نصب ديواری برای نصب ايمن تر و محکم تر به ديوار و همچنين با قابليت چرخش براکت به سمت داخل در هنگام خدمات و تعميرات ( انتخابی )

83 براکت تتا 5 آلومينيوم / ال ( ديوار / بام / دکل / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/Alu-L


محصولات مرتبط

36 براکت تتا 5 آلومينيوم ، بولت ( ديوار / دکل / بام / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/Alu-BuA

36 براکت تتا 5 آلومينيوم ، بولت ( ديوار / دکل / بام / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/Alu-BuA

براکت تتا 5 آلومينيوم ، بولت ( ديوار/ دکل/ بام/ حفاظت پيرامونی ) ( Teta 5/Alu-BuA )  : محصو..

36e براکت تتا 5 اکونومی ، بولت ( ديوار/دکل / بام / لبه ساختمان / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/E-BuA

36e براکت تتا 5 اکونومی ، بولت ( ديوار/دکل / بام / لبه ساختمان / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/E-BuA

براکت تتا 5 اکونومی ، بولت ( ديوار/ دکل / بام / لبه ساختمان/ حفاظت پيرامونی ) ( Teta 5/E-BuA ) &nbs..

80 براکت تتا 5 آلومينيوم / دوبل بولت ( ديوار / بام / دکل / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/Alu-2BuA

80 براکت تتا 5 آلومينيوم / دوبل بولت ( ديوار / بام / دکل / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/Alu-2BuA

براکت تتا 5 آلومينيوم برای دوبل بولت ( ديواری/ بام/دکل ) ( Teta 5/Alu-2BuA )  : محصول شماره..

80e براکت تتا 5 فولادی / دوبل بولت ( ديوار / بام / دکل / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/E-2BuA

80e براکت تتا 5 فولادی / دوبل بولت ( ديوار / بام / دکل / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/E-2BuA

براکت تتا 5 فولادی برای دوبل بولت ( ديواری/ بام/دکل ) ( Teta 5/E-2BuA )  : محصول شماره هشتا..

81 براکت تتا 5 آلومينيوم / دام ثابت ( ديوار / بام / دکل / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/Alu-L/P33/A

81 براکت تتا 5 آلومينيوم / دام ثابت ( ديوار / بام / دکل / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/Alu-L/P33/A

براکت تتا 5 آلومينيوم برای دام ثابت ( ديواری/ بام/دکل ) ( Teta 5/Alu-L/P33/A )  : محصول شما..

81e براکت تتا 5 فولادی / دام ثابت ( ديوار / بام / دکل / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/E-L/P33/A

81e براکت تتا 5 فولادی / دام ثابت ( ديوار / بام / دکل / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/E-L/P33/A

براکت تتا 5 فولادی برای دام ثابت ( ديواری/ بام/دکل ) ( Teta 5/E-L/P33/A )  : محصول شماره هش..

82 براکت تتا 5 آلومينيوم/ال/ بولت و دام ( ديوار / بام / دکل / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/Alu-L-BuA

82 براکت تتا 5 آلومينيوم/ال/ بولت و دام ( ديوار / بام / دکل / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/Alu-L-BuA

براکت تتا 5 آلومينيوم/ال/بولت/دام ( ديواری/ بام/دکل ) ( Teta 5/Alu-L-BuA )  : محصول شماره ه..

82e براکت تتا 5 فولادی/ال/ بولت و دام ( ديوار / بام / دکل / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/E-L-BuA

82e براکت تتا 5 فولادی/ال/ بولت و دام ( ديوار / بام / دکل / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/E-L-BuA

براکت تتا 5 فولادی/ال/بولت/دام ( ديواری/ بام/دکل ) ( Teta 5/E-L-BuA )  : محصول شماره هشتاد ..

83e براکت تتا 5 فولادی / ال ( ديوار / بام / دکل / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/E-L

83e براکت تتا 5 فولادی / ال ( ديوار / بام / دکل / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/E-L

براکت تتا 5 فولادی / دام گردان / قاب محافظ ( ديواری/ بام/دکل ) ( Teta 5/E-L )  : محصول شمار..

842b براکت تتا 5 آلومينيوم / دوبل ال بولت ( ديوار / بام / دکل / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/Alu-2L-BuA

842b براکت تتا 5 آلومينيوم / دوبل ال بولت ( ديوار / بام / دکل / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/Alu-2L-BuA

براکت تتا 5 آلومينيوم /دوبل ال بولت  ( ديواری/ بام/دکل ) ( Teta 5/Alu-2L-BuA )  : محص..

842be براکت تتا 5 فولادی / دوبل ال بولت( ديوار / بام / دکل / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/E-2L-BuA

842be براکت تتا 5 فولادی / دوبل ال بولت( ديوار / بام / دکل / حفاظت پيرامونی ) Teta 5/E-2L-BuA

براکت تتا 5 فولادی /دوبل ال بولت  ( ديواری/ بام/دکل ) ( Teta 5/E-2L-BuA )  : محصول شما..

105 پايه خود ايستا آلومينيوم / خم دوبل بالت 2BuA 1-6030/Alu

105 پايه خود ايستا آلومينيوم / خم دوبل بالت 2BuA 1-6030/Alu

پايه خود ايستا / نصب روی سطح بام/ خم دوبل بالت / ارتفاع 60 بيرون زدگی 30 ( لوله 5 آلومينيوم ) (2BuA..

105sپايه خود ايستا آلومينيوم / خم دوبل بالت 2BuA 1-6005/Alu

105sپايه خود ايستا آلومينيوم / خم دوبل بالت 2BuA 1-6005/Alu

پايه خود ايستا / نصب روی سطح بام/ خم دوبل بالت  ارتفاع 60 بيرون زدگی 5 سانت ( لوله 5 آلومينيو..

106 پايه خود ايستا آلومينيوم / خم تک بالت BuA 1-4030/Alu

106 پايه خود ايستا آلومينيوم / خم تک بالت BuA 1-4030/Alu

پايه خود ايستا / نصب روی سطح بام/ خم تک بالت ، ارتفاع 40 بيرون زدگی 30 ( لوله 5 آلومينيوم ) (BuA ..

106L پايه خود ايستا آلومينيوم / خم تک بالت BuA 1-6030/Alu

106L پايه خود ايستا آلومينيوم / خم تک بالت BuA 1-6030/Alu

پايه خود ايستا / نصب روی سطح بام/ خم تک بالت ، ارتفاع 60 بيرون زدگی 30 ( لوله 5 آلومينيوم ) (BuA 1..

107 پايه خود ايستا آلومينيوم / دو خم تک بالت/دام BuA 2-4030/Alu

107 پايه خود ايستا آلومينيوم / دو خم تک بالت/دام BuA 2-4030/Alu

پايه خود ايستا / نصب روی سطح بام/ دو خم تک بالت / دام ، ارتفاع 40 بيرون زدگی 30 ( لوله 5 آلومينيوم..

107L پايه خود ايستا آلومينيوم / دو خم تک بالت/دام BuA 2-6030/Alu

107L پايه خود ايستا آلومينيوم / دو خم تک بالت/دام BuA 2-6030/Alu

پايه خود ايستا / نصب روی سطح بام/ دو خم تک بالت / دام ، ارتفاع 60 بيرون زدگی 30 ( لوله 5 آلومينيو..

برچسب ها: تتا 5 ال, Teta5/Alu-L