1375-1385

1375-1385

ليست پروژه هاي ارتباط اصفهان (Keep Security) 1375-1385 :


پروژه های نظارت شده دوربين مداربسته  :

1-      پروژه دوربين مداربسته گمرک لطف آباد ( خراسان شمالی ) .

2-    پروژه دوربين مداربسته زندان درود ( لرستان ) .

3-   پروژه دوربين مداربسته زندان ياسوج ( کهگيلويه و بوير احمد ) .

4-     پروژه دوربين مداربسته فولاد مبارکه اصفهان ( نورد گرم و نورد سرد ).

5-    پروژه دوربين مداربسته صنايع اپتيک اصفهان .

6-    پروژه دوربين مداربسته سيمان سپاهان اصفهان .

 

پروژه های کنترل و اتوماسيون صنعتی  :

 

7-  پروژه کنترل از راه دور ( بي سيم ) نيمه اتوماتيک الکتروپمپ آب آشاميدني امام قيس ( چهار محال و بختياري ) .

8- پروژه کنترل از راه دور ( بي سيم ) اتوماتيک الکتروپمپ آب آشاميدني سوليجان بروجن ( چهار محال و بختياري ) .

9-   پروژه کنترل از راه دور ( بي سيم ) اتوماتيک الکتروپمپ آب آشاميدني سودجان (چهار محال و بختياري ) .

10- پروژه کنترل از راه دور ( بي سيم ) اتوماتيک الکتروپمپ آب آشاميدني گودجان  فارسان (چهار محال و بختياري ) .

11-  پروژه کنترل از راه دور ( بي سيم ) الکتروپمپ آبياري گلخانه هاي بلداجي ( اداره جهاد کشاورزي بروجن ) .

12-پروژه کنترل از راه دور  فاکتورهاي گلخانه اي (دما و رطوبت ) از طريق شبکه مخابراتي در باغ هاي آورگان - چغاخور (بروجن ) .

13-    پروژه کنترل از راه دور فاکتورهاي گلخانه اي ( دما و رطوبت ) به صورت بی سيم امام قيس (بروجن ) .

14- پروژه کنترل از راه دور فاکتورهاي گلخانه اي ( دما و رطوبت) از طريق شبکه مخابراتي دزک ( چهارمحال و بختياری ) .

15-  پروژه کنترل از راه دور فاکتورهاي گلخانه اي ( دما و رطوبت) از طريق شبکه مخابراتي شوراب صغير ( چهارمحال و بختياری ) .


سبد خرید شما خالی است!